Velkommen til Nordland Consult AS.

Nordland Consult AS er en Investor og samarbeidspartner med forretningskontor i Leirfjord kommune.

Nordland Consult kan bistå med følgende:

-Tverrfaglig prosjekt- og byggeledelse
-Kontraktshåndtering
-Fremdriftsplanlegging
-Koordinering av aktiviteter

Vi forestår prosjektering, varsling  og byggesøknad av alle typer tiltak.

Kontakt oss på Tlf 957 52 106 / Epost pal@nlcon.no eller fyll ut skjema her.